Velkommen

 

Velkommen til Bredballe Badminton Klub’s hjemmeside.

Brev om ny sæson 2020/2021 er sendt ud på mail.

Se brevet herunder:

Bredballe Badminton Klub Juni 2020
Bestyrelsen har arbejdet videre uændret idet der ikke har været generalforsamling
Formand/Ungdomsafd.: Nis Crone Köser, Bredballe Byvej 25, Vejle Ø 75814281
crone.koeser@gmail.com
Kasserer : Vivi Bech Johansen, Skyttehusgade 8, Vejle 61270183
vivijohansen@hotmail.com
Sekretær: Signe Mikkelsen, Stejlbjergvej 3, Vejle Ø 29884693
nielssigne@hotmail.com
Spilleudvalg: Ulrik Häuser, Pogevangen 12, Vejle Ø 60704059
juhauser@stofanet.dk
Spilleplan/ venteliste: Bent Lune Nielsen, Strandgårdsvej 6, Vejle Ø 21471939
bentmaja@profibermail.dk
Spilletider for 2020/2021:
Mandag 15,00-22,00 Onsdag 15,00-22,00 og Fredag 17,00-18,00

Af hensyn til spilleplanens udfærdigelse skal alle medlemmer, der ønsker spilletid i
2020/21 senest mandag den 10. august 2020 have indbetalt kontingent
KUN spillere, som har indbetalt inden denne dato , får tildelt spilletid.
Kontingent: Seniores: kr. 300,00 Passiv medlem : kr. 100,00
Kontingent bedes indbetalt på konto 1551 – 5042658 eller
giroindbetaling brug kortart 01 + gironummer 5042658 – NB: Husk navn –fødselsdato og år
NYT: Send samtidig med indbetalingen en
E-MAIL med NAVN, SPILLETID OG MAKKERE, så vi har jeres email adresse.
Mailen sendes til os på bbk.kontakt@gmail.com
Email adressen er vigtig så vi nemmere kan komme med ny info til jer.
For at få plads til så mange som muligt, er vi nødt til at få banerne fyldt op. Derfor 4 spillere på hver
bane. Hvis jeres bane ikke er fyldt op, kan I enten slå jer sammen med andre som også kun er 2 på banen
eller finde nye makkere, som ikke er medlemmer af klubben i forvejen.
Spilleplan ligger klar på klubbens hjemmeside – www.bbk-vejle.dk – sidst i august måned.
Bestyrelsen ønsker alle en god sommer og en god ny sæson
Bredballe Badmintonklub

AFLYSNINGER I BREDBALLE BADMINTON KLUB:

· AL TRÆNING I RESTEN AF SÆSONEN

· BBK FORÅRSFEST d. 14.03.2020

· BBK GENERALFORSAMLING 24.03.2020

Ny dato kommer senere.

 

Dagsorden :

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Redegørelse fra spilleudvalget

4. Kassereren aflægger beretning

5. Behandling af indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent

6. Valg til bestyrelsen efter tur er Vivi Bech Johansen og Nis Crone Köser på valg

7. Valg af revisorer

8. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen er BBK vært ved et let traktement

 

 Tilmelding på liste, som er ophængt i hallen,

 

på mail bbk.kontakt@gmail.com – eller til

Vivi Bech Johansen på 61 27 01 83

OBS: MØVRETURNERING 01.03.2020 kl. 10-12./AFLYST

Ny spilleplan for 2019/2020 er lagt ind under

Spilleplan voksne.

 

OBS: Badminton- holdene for børn og unge er aflyst for denne sæson, på grund af mangel på træner. Håber det bliver muligt at starte op igen næste sæson.

Bredballe Badminton Klub

Sæsonen går fra september 2019 til 1. april 2020

Vi spiller som sædvanlig i Kirkebakkehallen.

Voksne:

Mandage fra 17.00 – 22.00

Onsdage fra 15.00 – 22.00

Fredage fra 17.00-18.00

Kontingent 300,-kr. for hele sæsonen – september til april.

 

 

Børn og unge: AFLYST

Mandage kl. 15.30 – 16.15 og 16.15 – 17.00

Der er endnu ledige pladser, så send en mail og meld dig til badminton.

Send til email: bbk.kontakt@gmail.com

Kontingent børn/unge 150,-kr. for hele sæsonen – september til april.

Tilmelding på mail eller i Kirkebakkehallen d. 2. september kl. 16.00. Den almindelige træning starter mandag d. 3. september 2018.

For børn og unge vil der være træner med hjælpetræner.

Vi gør opmærksom på at Bredballe Badmintonklub er en motionsklub, som ikke er målrettet mod turneringsspil. Børnene vil til den ugentlige træning komme igennem opvarmning, udstrækning inden og efter spil, instruktion og øvelse i grundslag og selvfølgelig en del spil på banerne. Udover den ugentlige træning vil der som sædvanlig blive afholdt 2 interne ”møvre-turneringer”, hvor alle kan være med. Datoer og tidspunkter vil senere blive annonceret på BBK´s hjemmeside, ved opslag i hallen, samt seddel med den aktuelle turnering, hvor der skal meldes til eller fra.

Der vil også i løbet af sæsonen komme opslag om eksterne turneringer.

Med venlig hilsen

Bredballe Badminton Klub – Ungdomsafdelingen

Nis Crone Köser – tlf. 75 81 42 81

I kan løbende finde informationer på BBK´s HJEMMESIDE www.bbk-vejle.dk

 

OBS!!!

En bøn fra halinspektøren: De spillere der tager de sidste net ned skal køre vognen ned i det store lokale nede bag i hallen. 

 

SPILLEPLAN FOR BØRN / UNGE : Kommer efter indskrivningen 28. august.

 

www.bbk-vejle.dk

 

NB: SIDSTE HOLD SPILLERE TAGER NETTENE NED, SAMT SLUKKER LYS OG LÅSER DØRE.

 

BREDBALLE BADMINTON KLUB:

BBK er primært en klub for motionsspillere.

BBK blev stiftet i 1966 med det formål, at skaffe

beboerne i Bredballe mulighed for at spille badminton.

Der er ca. 250 medlemmer i BBK og derud over en venteliste. Disse tilbydes spilletid, hvor der evt. opstår huller i spilleplanen.

 

MØDEPLIGT:

Det er vigtigt , at de tildelte baner udnyttes fuldt ud – hvis mødeprocenten ikke er næsten 100% tager

Haladministrationen i Vejle træningstider fra os.

Bestyrelsen vil føre mødekontrol.

Hvis man er forhindret i at komme, SKAL man selv finde en afløser – helst en, som er medlem af BBK.

Se evt. afløsere på afbudslisten.

KONTINGENT:

Voksne : 300 kr. pr. sæson

Børn og unge : 150 kr. pr sæson

Indbetaling kan ske til konto: 1551 5042658 .

Ved giroindbetaling: brug kortart 01  + gironummer 5042658

 

KONTAKT:

Skriv email: bbk.kontakt@gmail.com

Parse error: syntax error, unexpected '}', expecting end of file in /customers/5/0/1/bbk-vejle.dk/httpd.www/wp-content/themes/fusion/footer.php on line 18